พญ. นฤมล เล็กศิวิไล

naruemon 160

สาขาที่เชี่ยวชาญ:

วิสัญญีวิทยา

ภาษา:

ไทย, อังกฤษ

การศึกษา:

แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตรเฉพาะทาง:

วิสัญญีวิทยา

ชั่วโมงคลินิก:

วัน เวลา คลินิก
จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 16.30 วิสัญญีวิทยา