พญ. เรชมา จาวลา

reshma 160

สาขาที่เชี่ยวชาญ:

อายุรศาสตร์ทั่วไป

ภาษา:

ไทย, อังกฤษ

การศึกษา:

แพทยศาสตร์บัณฑิต สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม

วุฒิบัตรเฉพาะทาง:

อายุรศาสตร์ทั่วไป

ชั่วโมงคลินิก:

วัน เวลา คลินิก
จันทร์ 07.00 - 16.00 อายุรกรรม
อังคาร 10.00 - 20.00 อายุรกรรม
พุธ 07.00 - 16.00 อายุรกรรม
พฤหัสบดี 08.00 - 16.00 อายุรกรรม
ศุกร์ 08.00 - 16.00 อายุรกรรม