การรักษา

คลินิก ตา หู คอ จมูก ให้บริการตรวจรักษาโรคทางหู คอ จมูก ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยครบวงจรเช่น การส่องกล้องตรวจทางตา หู คอ จมูก ที่สามารถแสดงผลทางจอมอนิเตอร์ได้

คลินิกภูมิแพ้ บริการตรวจสอบทำ skin test (สารก่อภูมิแพ้) และทำการรักษาภาวะภูมิแพ้

คลินิกนอนกรน บริการตรวจวินิจฉัยและให้การรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหานอนกรน โดยจะทำการทดสอบการนอนกรน (sleep test) และทำการรักษา

คลินิกโรคเวียนศีรษะ บริการรักษาอาการเวียนศีรษะ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เนื่องจากผู้ป่วยที่มีอาการปวดศีรษะบ่อยๆ หรือวิงเวียนศีรษะง่าย อาจเป็นสัญญาณอันตรายของบางโรค

คลินิกตรวจการได้ยิน บริการค้นหาภาวการณ์ได้ยินบกพร่องและประสาทหูเสื่อมและการทำงานของหูชั้นกลาง นอกจากนี้ในผู้ป่วยที่มีการได้ยินบกพร่องเป็นอุปสรรคในการดำเนินชีวิต ผู้ป่วยจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เสริมในการฟัง ผู้ป่วยสามารถเข้ารับคำปรึกษาและรักษาเฉพาะบุคคล ตรวจการได้ยินในทารกแรกเกิดเพื่อแรกเริ่มวินิจฉัย (newborn hearing screening) ในการวินิจฉัยเด็กทารกที่มีปัญหาทางด้านการได้ยิน และสามารถเฝ้าระวังในเด็กกลุ่มที่มีแนวโน้มที่จะมีปัญหาทางการได้ยิน และมีผลต่อพัฒนาการในการพูด

ศูนย์จักษุ ตรวจและรักษาปัญหาสายตา ต้อหิน ต้อกระจก ต้อลม ฯลฯ