สมัครประกันสังคม รพ.มิชชั่น

mission-2
mission-1

สิทธิประโยชน์

  • ส่วนลด 15 % สำหรับแพ็คเกจคลอด
  • ส่วนลด 5% เมื่อใช้บริการ ทันตกรรม ขูดหินปูน/ อุดฟัน/ ถอนฟัน
  • ส่วนลด 10% สำหรับฝากครรภ์
  • ส่วนลด 10% สำหรับญาติผู้ประกันตน (บิดา,มารดา,สามี,ภรรยา และบุตร) เมื่อใช้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน เพียงแจ้งเลขบัตรประชาชนพร้อมชื่อผู้ประกันตน
  • โรงพยาบาลคู่สัญญาพร้อมรับต่อ อาทิ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามา ฯลฯ
    **โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิในการเลือกสถานพยาบาล**
  • สามารถใช้ร่วมกับประกันสุขภาพได้

หมายเหตุ ส่วนลดทุกรายการ ไม่รวมค่าแพทย์

เตรียมหลักฐานดังนี้

  1. สำเนาบัตรประชาชน
  2. บัตรประกันสังคม (ใบเดิม)

สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ