ห้องพักผู้ป่วย

VIP

Suite

Private

ประเภทห้อง สิ่งอำนวยความสะดวก ค่าห้องพัก ค่าอาหาร ค่าบริการ
พยาบาล
ค่าบริการ
โรงพยาบาล
รวม
ห้องรวม ชาย/หญิง 7 เตียง เครื่องปรับอากาศ 500 300 400 100 1,300
ห้องรวม 4 เตียง 406, 407 800 300 600 100 1,800
ห้องคู่ เครื่องปรับอากาศ, ตู้เย็น, โทรศัพท์ 1,100 300 700 100 2,200 
ห้องคู่ (Isolation) เครื่องปรับอากาศ, ตู้เย็น, โทรศัพท์ 1,100 400 1,000 200 2,700 
ห้องเดี่ยวมาตรฐาน เครื่องปรับอากาศ, ตู้เย็น, โทรศัพท์, โทรทัศน์ 1,400 400 1,100 200 3,100
ห้องเดี่ยว (Isolation) เครื่องปรับอากาศ, ตู้เย็น, โทรศัพท์, โทรทัศน์
1,800 500 1,500 200 4,000
ห้องเดี่ยว (อายุรกรรม, ศัลยกรรม)
เครื่องปรับอากาศ, ตู้เย็น, โทรศัพท์, โทรทัศน์
2,100 400 1,200 200 3,900
ห้องเดี่ยวใหญ่พิเศษ (VIP) เครื่องปรับอากาศ, ตู้เย็น, โทรศัพท์, โทรทัศน์ 2,600 500 1,500 200 4,800
ห้องสูท เครื่องปรับอากาศ, ตู้เย็น, โทรศัพท์, โทรทัศน์, ตู้เซฟ 3,100 500 1,500 200 5,300
ห้องอภิบาล SCU 2,500 400 1,600 300 4,800
ห้องอภิบาล Isolation SCU (4, 7, 8) 2,700 500 2,100 300 5,600
ห้องอภิบาล ICU 3,300 400 2,100 300 6,100
ห้องอภิบาล Isolation (4, 7, 8) 3,500 500 2,100 300 6,400
ห้องคลอด 900 400 800 2,100
เนอสเซอรี่ 920 880  100 1,900
เนอสเซอรี่ในตู้อบ 1,100 1,000  100 2,200
NICU 2,200 1,400  200 3,800

 

หมายเหตุ

  • รายการเหล่านี้ไม่รวมค่าแพทย์ ค่ายา ค่าอุปกรณ์ ค่าวิเคราะห์โรค ค่าเอกซเรย์ และอื่นๆ                
  • ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามเพิ่มเติม

แผนก Admitting:โทร 02 282 1100 ต่อ 100 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

E-mail  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.