นพ.พิศิษฐ์ จิรวงศ์

phisit 160

สาขาที่เชี่ยวชาญ:

อายุรศาสตร์โรคไต

ภาษา:

ไทย, อังกฤษ

การศึกษา:

แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตรเฉพาะทาง:

อายุรศาสตร์โรคไต รพ.เมลเบิ้ล ออสเตรเลีย

ชั่วโมงคลินิก:

วันเวลาคลินิก
อังคาร, พุธ, ศุกร์ (เฉพาะนัด)07:30 - 08:00โรคไต