โรงพยาบาลมิชชั่น

โรงพยาบาลมิชชั่นก่อตั้งขึ้นในปี 1937 จดทะเบียนเป็นโรงพยาบาลทั่วไปภายใต้มูลนิธิคริสเตียนเมดดิคอลของเซเว่นเดย์แอ็ดเวนตีสท์ (หนึ่งในเครือโรงพยาบาลของ Adventist ทั่วโลก) เปิดให้บริการมากว่า 84 ปี เป็นโรงพยาบาลขนาด 150 เตียง ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและเฉพาะทาง ทั้งประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยรับไว้รักษาในโรงพยาบาล 24 ชั่วโมงทุกวัน โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมทุกสาขา มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในด้านการวินิจฉัยและการบำบัดรักษาและการดูแลฉุกเฉิน...

Read more...

 

 

EXCELLENCE CENTERS

แผนกผ่าตัด

แผนกไตเทียม

แผนกกุมารเวช

แผนกศัลยกรรม

 

 

CHECK UP PACKAGES

 

 

บริการอื่นๆ

ศูนย์อาหารสุขภาพ

ประกันสังคม

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่

ศูนย์รับบริจาค