คลินิกตา

DSC_0587_resize

N/A

ในทางจักษุวิทยาจะจัดอาการตาเหล่ ตาเข เป็นปัญหาเดียวกันคือ ภาวะที่ตาดำทั้งสองข้างไม่ตรงหรือขนานอยู่ตามแนวธรรมชาติเช่น ตาดำข้างใดข้างหนึ่งลอยขึ้นบน ตาดำลอยลงล่าง รวมแล้วเรียกปัญหานี้ว่าตาลอย

อ่านเพิ่มเติม...

โรคตา...ที่มาจาก (โรค) กาย / มารู้จัก Computer Vision Syndrome / เทคโนโลยีเพื่อการวินิจฉัยโรคทางตา / โรคตาในผู้สูงอายุ

อ่านเพิ่มเติม...