คลินิกหู คอ จมูก

ent-clinic-from-mission

ให้บริการตรวจและรักษาโรคที่เกี่ยวกับอวัยวะบริเวณหู คอ จมูก ซึ่งเป็นอวัยวะที่ซับซ้อน การตรวจวินิจฉัยโรคต่างๆ จึงจำเป็นต้องตรวจอย่างละเอียด โดยทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางผสมผสานกับการเลือกใช้เทคโนโลยีการตรวจเพิ่มเติม

คลินิก ตา หู คอ จมูก ให้บริการตรวจรักษาโรคทางหู คอ จมูก ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยครบวงจรเช่น การส่องกล้องตรวจทางตา หู คอ จมูก ที่สามารถแสดงผลทางจอมอนิเตอร์ได้

อ่านเพิ่มเติม...