ศูนย์ฟอกไต

hemodialysis-center-from-mission

เปิดให้บริการแก่ผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายมากกว่า 20 ปี ด้วยบรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเอง

ให้บริการฟอกเลือดแก่ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายด้วยเครื่องไตเทียม โดยทีมงานคุณภาพหลายสาขาอาชีพ เช่น แพทย์และพยาบาล ผู้ชำนาญงาน นักโภชนาการ ที่พร้อมให้ข้อมูลตลอดเวลา

อ่านเพิ่มเติม...