การรักษา

ใครบ้างที่เราดูแล

 1. ผู้ที่ต้องการพักฟื้นหลังผ่าตัดหรือฟื้นฟูทำกายภาพบำบัด ผู้สูงอายุที่ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า ผ่าตัดกระดูกสะโพก
 2. ผู้ที่ใส่สายให้อาหารทางสายยาง เจาะคอ แผลกดทับ
 3. ผู้ที่เป็นโรคอัมพาต อัมพฤกษ์ หัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง อัลไซด์เมอร์ โรคมะเร็ง

บริการสำหรับผู้ป่วยที่จะได้รับ

 1. การตรวจเยี่ยมโดยแพทย์สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
 2. ดูแลการพยาบาลขั้นพื้นฐานตลอด 24 ชั่วโมง
 3. อาหารมังสวิรัติ วันละ 3 มื้อ และอาหารว่าง 1 มื้อ
 4. การดูแลกิจวัตรประจำวัน เช่น การอาบน้ำ ป้อนอาหาร พยุงเดิน
 5. นักโภชนาการแนะนำการรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับอาการและโรคต่างๆ
 6. ของใช้ส่วนตัวประจำวัน เช่น สบู่ ยาสระผม แป้ง
 7. บริการเยี่ยม อธิษฐานเพื่อให้กำลังใจ โดยอนุศาสนศก

บริการเสริมนอกเหนือจากการพักฟื้นในอัตราประหยัด

 1. ทำกายภาพบำบัดพื้นฐานเพื่อฟื้นฟูร่างกายโดยนักกายภาพบำบัด
 2. บริการตรวจเช็คสุขภาพประจำปี และวางแผนการดูแลรักษาโดยแพทย์
 3. รถพยาบาลฉุกเฉินบริการรับ – ส่ง
 4. การบริการซักรีดเสื้อผ้า ทำความสะอาดของใช้ส่วนตัวผู้ป่วย

สิ่งที่ไม่รวมในค่าบริการ

 1. ค่ายาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์อื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น
 2. ค่าแผ่นรองซับและผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ในกรณีที่คนไข้จำเป็นต้องใช้
 3. การดูแลพิเศษ เช่น พยาบาลเฝ้าไข้เฉพาะบุคคล
 4. ค่ารถพยาบาลรับ-ส่ง กรณีฉุกเฉิน

หมายเหตุ

 1. ผู้ป่วยต้องได้รับการประเมินโดยแพทย์ของโรงพยาบาลมิชชั่นก่อนเข้ารับบริการการทุกราย
 2. กรณีห้องเดี่ยว ญาติสามารถพักค้างคืนได้ (ไม่รวมค่าอาหาร) ห้องรวม ญาติไม่สามารถพักค้างคืนได้

อัตราค่าบริการ สำหรับการดูแลผู้สูงอายุ (ไม่รวมค่ายาและเวชภัณฑ์)

รายเดือน

 • ห้องเดี่ยว 60,000 บาท
 • ห้องรวม 40,000 บาท (3 เตียง)
 • ห้องรวม 38,500 บาท (7 เตียง)

สอบถามเพิ่มเติม Call Center 0 2282 1100