คลินิกวัยทอง

golden-age-clinic-from-mission

สตรีวัยทองหรือวัยหมดประจำเดือน คือ วัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและจิตใจ ซึ่งเกิดจากการขาดฮอร์โมนเพศ ส่วนใหญ่เกิดกับสตรีอายุระหว่าง 45-55 ปี อาการประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ เป็นสัญญาณเตือนว่ากำลังเข้าสู่วัยทอง

เตรียมตัวเตรียมใจก้าวสู่วัยทอง เพื่อให้มั่นใจว่าเมื่อเข้าสู่วัยทองแล้วจะมีอายุยืนยาวเป็นผู้สูงอายุต่อไปในอนาคต ควรมีวิถีชีวิตและพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม

อ่านเพิ่มเติม...