แผนกกายภาพบำบัด

DSC_0093_resize

N/A

แผนกกายภาพบำบัดให้การบริการตรวจ, ประเมิน, วินิจฉัยการบำบัดความบกพร่องของร่างกายซึ่งเกิดจากภาวะของโรค รวมทั้งการให้คำปรึกษาในการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันแก้ไขและฟื้นฟูสมรรถภาพความพิการของร่างกายและจิตใจ

อ่านเพิ่มเติม...

โรคจากการทำงานออฟฟิศ

อ่านเพิ่มเติม...