แพ็คเกจและโปรโมชั่น

Wellness Packages

iHealthy 1 th

iHealthy 2 thai

iHealthy 3 th

iHealthy 4 th

Diabeties Screening th

Heart Screening th

Premarital th

 

คำแนะนำและการเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพ

ตรวจเลือดทางห้องปฏิบัติการ (Blood Test)

  • ควรงดอาหารและเครื่องดื่ม อย่างน้อย 8 – 10 ชั่วโมง งดแอลกอฮอล์อย่างน้อย 24 ชั่วโมง

ตรวจปัสสาวะและอุจจาระ (Urine Analysis/Stool Examination)

  • ควรเก็บปัสสาวะ/อุจจาระ ส่งตรวจไม่เกิน 1 ชั่วโมง ตรวจอุจจาระควรเลี่ยงการรับประทานเนื้อสัตว์อย่างน้อย 2 วัน ในสตรีควรรอให้หมดประจำเดือนอย่างน้อย 3 – 5 วัน

อัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนบน (Ultrasound Upper Abdomen)

  • ควรงดอาหารทุกชนิด 8 ชั่วโมง

อัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง (Ultrasound Lower Abdomen)

  • ไม่ต้องงดอาหารและเครื่องดื่ม  ควรดื่มน้ำมากๆ และกลั้นปัสสาวะจนการตรวจเสร็จสมบูรณ์

ตรวจแมมโมแกรมและอัลตราซาวด์เต้านม (Mammogram and Ultrasound Breast)

  • เวลาที่แนะนำ คือหลังหมดประจำเดือน 1 สัปดาห์

ตรวจภายในและมะเร็งปากมดลูก (PV/ Thin Prep Pap – Smear)

  • ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการตรวจ คือหลังหมดประจำเดือน 1 สัปดาห์

ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (Exercise Stress Test)

  • ควรงดสูบบุหรี่และเลี่ยงการดื่มกาแฟและชาในวันที่ตรวจ การตรวจจะทำหลังรับประทานอาหารอย่างน้อย 2 ชั่วโมง สวมเสื้อผ้าที่สบายมีกระดุมเปิดด้านหน้า สวมรองเท้าผ้าใบ

Vaccination Packages

Influenza Vaccine

Dengue Fever vaccine

Rabies Vaccine
IPD Vaccines
 

Baby Package 1

Baby Package 2 3

Baby Vaccine Packages 4 5

 

แพ็กเกจส่องกล้องทางเดินอาหารและลำไล้

GI Scope th

แพ็กเกจผ่าตัดเข้าเข่าเทียมชาวไทย

TKR th

แพ็กเกจคลอด

Delivery Package TH

 

 

Appointment / Inquiries:

Tel: (+662) 282-1100
Fax: (+662)280-0441
Email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.mission-hospital.org